• ‭795 100 457
  • kontakt@piotrdepa.pl

Współpraca

Współpraca stała

Jest dla nas oczywistym, że stała współpraca z Klientem pozwala na osiągnięcie najwyższej efektywności oferowanego doradztwa prawnego. W szczególności pozwala na dogłębne poznanie organizacji, kadry zarządzającej, pracowników oraz kanałów wewnętrznej komunikacji.

Niewątpliwie zapewnia to znaczące przyspieszenie dotarcia z obsługą prawną do tych osób w przedsiębiorstwie, które w konkretnym momencie jej potrzebują oraz dostosowanie sposobu realizacji zleceń do indywidualnych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych korporacji, czy nawet poszczególnych osób.

Trwałość współpracy pozwala na poznanie otoczenia biznesowego Klienta, jak również na pełną i bieżącą orientację w poszczególnych sferach jego działalności. Daje to możliwość przejawienia inicjatywy, wyprzedzenia niektórych potrzeb oraz najbardziej efektywne wsparcie działalności biznesowej.